Det var naturlig for Gokstad kystlag å etablere et eget Verkstedlag i sin organisasjon. Grunnen til det var at stedet vi leide, og senere kjøpte, hadde hatt båtmotoren som en sentral virksomhet siden 1924. Det var salg, service, reparasjoner av båtmotorer og båtopplag. Fm motoren var hovedaktiviteten.

Da kystlaget overtok eiendom og bygninger, overtok vi også alt av inventar og løsøre. Verkstedet var fullt av motorer, delelager og mye verktøy, og det ble naturlig for kystlaget å sette fokus på båtmotoren som en viktig del av formidling av kystkulturen.

Det ble ryddet, sortert og kjørt bort mye søppel og ubrukbare ting. Vi begynte i det små med istandsetting og reparasjon av motorene vi hadde overtatt, for bruk til en fremtidig motorsamling og utstilling.

Det ble også innredet et eget sveiseverksted, hvor vi senere har fått inn esse for å kunne smi.

Det var stor interesse for arbeidet i Verkstedlaget, så mange ville være delta i arbeidet med motorene. Starten var god, men vi syntes at arbeidet gikk noe tregt. Men vi fikk farten opp.

Skulle vi få til å bygge opp en motorsamling å vise fram, trengte vi fler motorer. Vi hentet båtvrak, tok ut motorer og vraket mang en gammel båt. Dette arbeidet med å finne ting vi kunne bruke, dra ut for å hente båt eller motor, ga oss mang en anledning til å bli en sammensveiset gjeng med entusiaster.

Kystlaget fikk også tidlig godt rykte, slik at opp gjennom årene er det svært mange som har tatt kontakt for å gi oss motorer, deler, verktøy og annet, som gjør at vi har et godt og fungerende verksted til driften vår.

Verkstedlagets oppgaver i kystlagets organisasjonsplan er drift av verksted, smie, motor- og dokumentsamling.