Velkommen til Gokstad kystlags gjestebrygge

  • Gjestebryggen er prioritert medlemmer av kystlag tilknyttet Forbundet KYSTEN og leietakere av selskapslokalene.
  • Aktuelt område er merket med hvit stripe, alt annet er indisponibelt
  • Oppholdstiden er begrenset til ett døgn, alt annet må avklares på forhånd
  • Strøm er tilgjengelig og inkludert.
  • Det koster kr. 150/350 for medlemmer/ikke-medlemmer per døgn som betales skjer via Vipps- konto:
    • 80567 Gokstad Kystlag
    • I meldingsfeltet til Vipps skriver du ‘GB <båtens navn>, <navn på eget kystlag>
  • Betalingen gjelder fra kl.16 til kl. 12 neste dag.