Laget har hovedansvaret for kystlagets eiendom med bygninger, slipp, kaianlegg og brygger. Det sørger for at anlegget vedlikeholdes og at båtplassene har sikker tilgang på vann og strøm.

Båtplassene ved kystlaget er imidlertid kun for aktive medlemmer som er tilsluttet et av kystlagets arbeidslag, men vi leier ut vinterplasser til utenforstående fra høst til vår når kystlagets medlemmer har tatt opp sine båter. Dette er attraktivt da vi har bobleanlegg så havnen er isfri.

Kystlaget har også mange gjesteplasser som er gratis for medlemmer av Forbundet Kysten ved besøk hos oss.