Kystlagets Infolag har ansvaret for intern og ekstern informasjon.

Vi drifter hjemmesiden, Facebook-siden, Instagram, samt sender ut informasjonsepost til medlemmene og kaller inn til møter. Med jevne mellomrom kan du lese og se bilder fra kystlagets aktiviteter, på epost og de sosiale mediene. Laget arbeider også med nettsidene og datasystemene der, til Gokstad kystlag, Vi hjelper de andre lagene med plakater og design til noe som skal trykkes eller vises på nettet.