Da Gokstad kystlag overtok eiendommen hvor vi i dag våre aktiviteter, overtok vi en tidligere familiebedrift. En av hovedaktivitetene i bedriften hadde vært salg og service av båtmotorer. Det var i 1924 at de fikk agentur for motorer av merke FM, fra Fredrikstad, og båtmotoren ble en sentral aktivitet for familien helt fram 1990 da kystlaget overtok. Vi overtok alt som var igjen i verksted og lagerrom.

Gokstad kystlag etablerte da Verkstedlaget, som fikk ansvar for å samle, restaurere og dokumentere båtmotoren og dens historie. Ved at vi fikk overta så mye motorer, utstyr, reservedeler og dokumentasjon var det enkelt å komme i gang. Men, når man samler, er det lett for at en samler for mye, uten mål og mening. Vi bestemte oss derfor at vi skulle konsentrere oss om de små motortypene, som hadde vært sentral i virksomheten på stedet i mange tiår.

Arbeidet med restaurering ble satt i gang, og lokale for å kunne stille ut motorene meldte sitt behov. Stor var gleden da vi i 1995 kunne åpne vår første del av vårt motormuseum. Dette gav oss inspirasjon til å fortsette med arbeidet i verkstedet. Så i 2007 kunne vi åpne en ny avdeling for motorsamlingen, og nå fikk vi totalt ca. 115 m2 areal.

Nå er det ca. 130 motorer utstilt. Dette er både innenbords- og utenbordsmotorer. Vi har ønsket å vise motorer av forskjellig art, og type og å kunne vise båtmotorens utvikling. Dette har medført at vi i årenes løp har byttet ut motorer av samlingen og erstattet disse med motorer som vi mener har vært mer interessante for å vise utviklingen.

Vi har dampmaskiner og dampkjele som kan kjøres, vi har et eksemplar av bensinmotor med åpent veivhus, de første to-takt dieselmotorene og de første firetakts dieselmotorene. Av utenbordsmotorer har vi f. eks. et eksemplar av verdens første tosylindrede påhengsmotor fra 1914, og en amerikansk firetaktsmotor fra 1953.

Til motorsamlingen hører også en dokumentsamling på ca. 1000 dokumenter