Innmelding i Gokstad kystlag gjør du på nettsiden til Forbundet Kysten:

https://kysten.no/bli-medlem

Som medlem vil du få abonnement på Kystens medlemsblad Kysten, et omfattende magasin med stoff om kystkultur og tradisjonsbåter.

Du blir automatisk medlem av Kysten når du melder deg inn i et kystlag.

Gokstad kystlag utgir medlemsbladet Kystvakt, og dette sendes fire ganger årlig til kystlagets medlemmer.