Gokstad Kystlag Ung er et arbeidslag med fokus på ungdom. Vi ønsker å skape opplevelser og kunnskap sammen. Dette er et lag drevet av og for ungdom med god hjelp av kunnskapsrike voksne. GK-ung har ansvar for seks Megin-båter og en Colin Archer skøyte som heter Vega. I tillegg har Ung et eget bygg som kalles Megin-huset og er plassert på parkeringsplassen med god utsikt over bryggene. Laget ønsker å spre kystkultur til unge og få flere unge engasjert i kystlaget.

Hvilke aktiviteter har vi?

I ung har vi dette året vært på en overnattingstur og to heldag seilaser. Vi har fått heist alle fire seil på Vega og kjent på god vind. I tillegg har vi flere ganger møttes for seiling med megin båtene i havnebassenget. Vi har også fortsatt arbeidet med vår 6. megin-båt som krever mye og godt håndverk. Dette har vært spennende. Fremover gleder vi oss til flere turer, gode øyeblikk og kappseiling med Megin-båtene.

Skoleklasser på besøk

GK-ung har som sagt mål om å spre seilglede og kystkultur. Derfor har vi også samarbeid med ulike skoler og har hatt to klasser på besøk fra Sande skole. Dette var to suksessrike kurs med mange glade barn. Det ene kurset fikk det også vært med tre unge instruktører, noe som var veldig spennende. Vi har også et samarbeid med Framnes skole som kommer og hjelper med vedlikehold av båtene. I de neste årene ser vi frem til flere slike kurs og har allerede avtaler med en skole fra Larvik og nye klasser fra Sande. Grunnen til at slike kurs er viktige og vil være nyttig for oss er at det bidrar til at flere barn får oppleve kystlaget. I tillegg er seiling og det man opplever som elev på en dag på kystlaget veldig relevant og kan knyttes opp mot flere fag.

Vi gleder oss til en nye sesonger og om dette virker spennende og morsomt eller du kjenner noen som kunne tenke seg å bli med på moroa er det bare å ta kontakt!