Albatross ll Gokstad kystlag

En gruppe entusiaster med sans for gamle båter, motorer, bygninger, brygger og det som kan høre kystkulturen til, møttes første gang høsten 1990. Den 16 november ble det invitert til stiftelsesmøte og Gokstad kystlag ble stiftet.

Våren 1991 leide kystlaget anlegget til Moving Slipp og Mek. Verksted, på Huvik av Thor Dahl Eiendom A/S. Gokstad kystlag bestod den gang, som i dag, av ulike arbeidslag etter hvilken interesse medlemmene hadde. Det startet med Verkstedlaget, Fartøylaget, Infolaget og Historielaget. Ikke lenge etter ble sangkoret Nordre Skur & Ballast etablert. Senere er noen av lagene slått sammen og vi har fått flere i tillegg. I dag består Gokstad kystlag av ni arbeidslag: Verkstedlaget, Fartøy- og kulturlaget, Modellbåtlaget, Hus og havnelaget, Gokstadveverne, Infolaget, koret Nordre Skur & Ballast, GK Ung og Kystledlaget.

De siste årene har medlemsmassen steget jevnt og trutt, og vi har i dag ca. 400 medlemmer. Kystlaget eier hele det vakkert beliggende anlegget på østsiden i havnebassenget; Tre bygninger og egen slipp, foruten et bryggeanlegg bestående av pålebrygger og flytebrygger. Anlegget holder i dag meget god standard. Dugnadsarbeide, utleie av selskapslokaler, økonomisk støtte fra det offentlige og privat næringsliv har gjort dette mulig.

Her nyter vi en fantastisk utsikt over byen. Vi har kveldssola, og stedet ligger fredelig til, men det er samtidig en yrende aktivitet, både på land og til vanns. Arbeidslagene samles hver onsdag for å drive lagsarbeide og dugnad. Lørdag er også blitt en stor aktivitetsdag på «slippen» med lørdagskafé, kaffe og vafler. I tillegg arrangerer kystlaget flere typer kurs, medlemsmøter og fellesturer til andre kystlag, Svenner fyr, Gokstadholmen og Buerøya.

Gokstad kystlag har som formål å fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur med hovedvekt på lokale forhold. I vår formålsparagraf heter det blant annet:

Det skal legges særlig vekt på å styrke vår identitet som kystfolk gjennom

  • Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø. 
  • Ivaretakelse og videreutvikling av tradisjonelle håndverk, sjømannskap, livsform og liknende. 
  • Opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av kulturelle tradisjoner og den lokale kysthistorie.

Anlegget på «Slippen»består i dag av:

Murbygningen: Verkstedlaget har hele første etasje med blant annet motorverksted og smie. I andre etasje har kystlaget sine møtelokaler og kontor. Dessuten et toalettanlegg og en liten kjøkkenkrok.

Søndre Skur: Her finner vi Fartøy- og kulturlagets båtbyggeri i første etasje. Andre etasje inneholder Modellbåtlagets verksted og Gokstadvevernes lokaler med vever og møtelokaler

Nordre Skur: I første etasje: elektriker bua, selskapslokale/båtopplag og HC toalett. I andre etasje har vi et selskapslokale for utleie med storkjøkkenmuligheter og kanskje byens beste beliggenhet og en strålende utsikt, uansett årstid.

Nordre Nordre (Huset nordafor det nordre skuret) Bygget er på ca. 70 kvm. og må sies å være «en vandring i norsk motorhistorie». Cirka 100 båtmotorer som alle har en tilknytning til norsk kystkulturhistorie og et komplett verksted med reimdrift satt inn i sitt rette historiske miljø.

«Semihuset» er et lite hus som inneholder en stor semidiesel motor som er totalrenovert av verkstedlaget. Motoren startes ved egnede anledninger.

Kystlaget har et eget materiallager til blant annet planker som det bygges båter av, og som må ligge i riktig temperatur.

Det siste huset er for ungdomslaget GK Ung som har seks mindre seilbåter og en stor seilskøyte å ta vare på.